Ο ουρανός του μήνα

Εκπαίδευση

Οι δραστηριότητες της Αστρονομικής Εταιρείας Κέρκυρας επεκτείνονται και στον τομέα της εκπαίδευσης. Πραγματοποιούνται εκπαιδευτικά προγράμματα σε σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, κατασκηνώσεις, και ομάδες οδηγών και προσκόπων, κατάλληλα προσαρμοσμένα στις ηλικίες των παιδιών.

Ενδεικτική θεματολογία :

  • Ηλιακό Σύστημα
  • Διαστημικά Ταξίδια
  • Αποίκηση του Ηλιακού Συστήματος
  • Εξωγήινοι
  • Φεγγάρι
  • Μυθολογία Αστερισμών
  • Γέννηση – Ζωή – Θάνατος Αστεριών
  • Ουράνια Φαινόμενα

Πραγματοποιούνται επίσης παρατηρήσεις του ουρανού με τηλεσκόπιο και ουρανογραφία.

?