Ο ουρανός του μήνα

Μαθήματα Αστρονομίας

Από το 2009 η Αστρονομική Εταιρεία Κέρκυρας πραγματοποιεί μαθήματα παρατηρησιακής αστρονομίας στα πλαίσια του εναλλακτικού εργαστηρίου Κέρκυρας. Τα μαθήματα πραγματοποιούνται μια φορά την εβδομάδα κατά την διάρκεια κάθε σχολικής χρονιάς. Ενδεικτική θεματολογία είναι:

Ουράνια Σφαίρα – Αστερισμοί

Ουράνια σφαίρα και φαινόμενες κινήσεις ουρανίων σωμάτων. Ουρανογραφικές συντεταγμένες. Κλίση γήινου άξονα και εποχές. Ισημερίες & ηλιοστάσια. Μυθολογία αστερισμών

Αστρομετρία

Μονάδες απόστασης. Κυριότερες μέθοδοι μέτρησης αστρονομικών αποστάσεων.

Ουράνια Μηχανική

Νόμος Παγκόσμιας Έλξης. Η τροχιά ως ελεύθερη πτώση. Νόμοι του Κέπλερ. Παλιρροϊκές δυνάμεις/ επιπτώσεις.

Η Σελήνη

Προέλευση και χαρακτηριστικά της Σελήνης. Τροχιακά χαρακτηριστικά, μήνες, εκλείψεις, παλίρροιες.

Το Ηλιακό Σύστημα

Δημιουργία, ιστορία και δομή Ηλιακού Συστήματος. Πλανήτες, Νάνοι πλανήτες και Δορυφόροι.

Ο Ήλιος

Συνοπτική περιγραφή των φυσικών διεργασιών και των φαινομένων που παρατηρούνται στο άστρο της ημέρας.

Αστέρες

Νεφελώματα. Γέννηση αστέρων. Καφέ νάνοι. Αστέρες Κύριας Ακολουθίας. Σμήνη Αστέρων. Διπλοί αστέρες.

Σχετικότητα, Μαυρες Τρύπες & Βαρυτικά Κύματα

Βασικές αρχές της Κλασικής (Νευτώνειας) Μηχανικής. Ειδική & Γενική Θεωρία της Σχετικότητας. Μαυρες Τρύπες & Βαρυτικά Κύματα

Γαλαξίες

Δημιουργία και εξέλιξη γαλαξιών. Ταξινόμηση κατά Hubble. Δομή σπειροειδών γαλαξιών. Το σύμπαν σε μεγάλη κλίμακα.

Εξέλιξη & Δομή του Σύμπαντος

Κοσμολογική Αρχή. Νόμος του Hubble και διαστολή του Σύμπαντος. Κοσμικό Μικροκυματικό Υπόβαθρο. Κοσμικός Πληθωρισμός. Μέλλον του Σύμπαντος.