Ο ουρανός του μήνα

Αστροφωτογραφία

Μέλη της Αστρονομικής Εταιρείας Κέρκυρας δραστηριοποιούνται στον τομέα της αστροφωτογραφίας. Το αποτέλεσμα της δουλειάς τους σε κάποιες περιπτώσεις έχει διακριθεί σε παγκόσμιους οργανισμούς και περιοδικά (EPOD, LPOD, APOD).