Ο ουρανός του μήνα
2-4 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2024 – ΦΙΛΙΠΠΑΙΟΙ ΓΡΕΒΕΝΩΝ

16η Πανελλήνια Εξόρμηση Ερασιτεχνών Αστρονόμων

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ: ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
WEBSITE: astroexormisi.gr

Οι πανελλήνιες εξορμήσεις αποτελούν μια προσπάθεια των αστρονομικών συλλόγων της χώρας για τη σύσφιξη των σχέσεων των ερασιτεχνών αστρονόμων και των φίλων της αστρονομίας. Πραγματοποιούνται εκεί που οι ερασιτέχνες αστρονόμοι βρίσκονται στο στοιχείο τους, κάτω από τη μαγεία των σκοτεινών ουρανών στα βουνά της Ελλάδος.

Όπως κάθε χρόνο…… έτσι και φέτος. Όπως κάθε χρόνο…… έτσι και φέτος. Όπως κάθε χρόνο…… έτσι και φέτος. Όπως κάθε χρόνο…… έτσι και φέτος. Όπως κάθε χρόνο…… έτσι και φέτος. Όπως κάθε χρόνο…… έτσι και φέτος.

Η ιδέα για τις πανελλήνιες εξορμήσεις πρωτοδιατυπώθηκε στις 18 Νοεμβρίου 2006 στη συνάντηση των Διοικητικών Συμβουλίων των σωματείων ερασιτεχνικής αστρονομίας που πραγματοποιήθηκε στην Πάτρα.